Whistleblower szoftver

EU Whistleblower irányelv a vállalatok számára

Az EU visszaélésekről szóló irányelve egy olyan uniós jogi keret, amely az EU-n belüli és/vagy azon kívüli vállalatokra vonatkozik. Célja, hogy támogassa az alkalmazottakat a vállalaton belüli etikátlan tevékenységek bejelentésében. Fontos: Mivel minden EU-tagállam felelős a további nemzeti szintű végrehajtásért , gondoskodnia kell arról, hogy megfeleljen az Önre vonatkozó jogszabályok követelményeinek . De mit is tartalmaz pontosan az EU visszaélésekről szóló irányelve? Ki tekinthető bejelentőnek? És hogyan biztosíthatja, hogy megfeleljen consentmanager bejelentő szoftverének?

Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni a bejelentőkre vonatkozó irányelv jelenlegi állapotáról, követelményeiről és a visszaélést bejelentő szoftverünk jövőbeni funkcióiról.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Mi az EU visszaélést bejelentő irányelve?

Az EU Whistleblower-irányelve (vagy EU Whistleblower-irányelve), más néven (EU) 2019/1937-es irányelv, egy olyan jogszabály, amelynek célja a visszaélést bejelentő személyek védelmének javítása azáltal, hogy biztonságos és egységes környezetet teremt az egyének számára. A visszaélést bejelentő személyek olyan emberek, akik munkahelyi visszaélést jelentenek, és a politika célja, hogy lehetővé tegye számukra, hogy ezt a megtorlástól való félelem nélkül tegyék.

Az irányelvet 2019-ben vezette be az Európai Unió. A 27 EU-tagállam mindegyikének 2021. december 17-ig kellett átültetnie az irányelv követelményeit nemzeti jog- és intézményrendszerébe.

consentmanager bejelentő szoftver

A 2024. március elejére tervezett visszaélést bejelentő szoftverünk minden szükséges eszközt és könnyen használható rendszert biztosít cégének, hogy könnyedén megfelelhessen az EU Whistleblowing-irányelvének és a Whistleblower Protection Act-nek (HinschG).

 • Milyen funkciókkal fog rendelkezni a consentmanager bejelentő szoftver?

  Biztonságos és könnyen elérhető jelentési csatornák: Bejelentő szoftverünk biztonságos és könnyen elérhető jelentési csatornákat kínál. A visszaéléseket bármikor és bárhonnan jelenthetik a visszaélések. Ez az űrlap egy privát és biztonságos belső jelentési csatornára irányítja a bejelentőt, ahol nyomon követheti az aktuális állapotot.

 • Egyszerű felhasználói felület: A visszaélést bejelentő szoftverünk intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely végigvezeti a bejelentőt a bejelentési folyamaton. Ez magában foglalja a jelentés benyújtására vonatkozó egyértelmű utasításokat és az összes szükséges dokumentumot.
 • A visszaélést bejelentők névtelensége: consentmanager bejelentő szoftvere lehetővé teszi a visszaélést bejelentők számára, hogy névtelenül jelentsenek be. Személyazonosságát a bejelentési folyamat során a Whistleblower szabályzat szigorú adatvédelmi követelményeinek megfelelően védjük.
 • Speciális visszaélést bejelentő szabályzat: consentmanager felhasználók hozzáférést kínálhatnak alkalmazottaiknak egy speciális visszaélést bejelentő szabályzathoz a szoftveren belül, amely elmagyarázza a folyamat működését, és milyen védelmet kapnak a bejelentők. Az információkat különböző formátumokban lehet megadni, pl. B. PDF, videó vagy interaktív útmutatóként.
 • Valós idejű támogatás: Szükség esetén rendszerünk valós idejű támogatást tud nyújtani a visszaélést bejelentőknek a bejelentési folyamat során. Ez tartalmazza a szükséges információkra való hivatkozásokat és a folyamat következő lépéseinek részleteit.
 • Biztonságos adattárolás: Az üzenetek eléréséhez speciális engedélyek rendelhetők. Szoftverünk biztosítja, hogy minden jelentést és visszaélést bejelentő adatot biztonságosan és az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) és az adatmegőrzési követelményeknek megfelelően tároljunk, így ezekhez az adatokhoz csak az arra jogosult személyzet férhet hozzá.

  Visszajelzés és frissítések: A visszaélést bejelentő személyek frissítéseket kaphatnak jelentéseik állapotáról.

Az EU visszaélésekről szóló irányelvének jelenlegi állása

A határidő közeledtével az EU-tagállamokban székhellyel rendelkező, legalább 50 főt foglalkoztató cégeknek ki kell alakítaniuk egy olyan rendszert, amely biztosítja a visszaélést bejelentő személyek biztonságát, és biztonságos és jogszabályi előírásoknak megfelelő bejelentési lehetőséget kínál. Fontos megjegyezni, hogy a különböző országokban további változások várhatók, mivel az Európai Unión belül minden tagállam további követelményeket vezethet be. A 2023. július 2-án hatályba lépett Whistleblower Protection Act (HinschG) a németországi cégekre vonatkozik.

Győződjön meg arról, hogy vállalkozása továbbra is megfelel az előírásoknak. Ellenőrizze a megfelelőséget most ingyenesen a consentmanager .

Tudjon meg többet most!

Ha szeretne többet megtudni az új bejelentő szoftverről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk közvetlenül.


  GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

  Nem biztos benne, hogy szüksége van-e bejelentő szoftverre?

  Összegyűjtöttük a leggyakrabban feltett kérdéseket.

  A visszaélést bejelentő személyek bejelentéséről szóló EU-irányelv és sok más ország hasonló törvényei, például a németországi Whistleblower Protection Act (HinschG) magas szintű védelmet biztosítanak a visszaélést bejelentőknek. Védve van a megtorlástól, például elbocsátástól, lefokozástól vagy zaklatástól a jogsértés bejelentése miatt. Személyazonosságukat is védjük, így névtelenül és bizalmasan jelenthetik be a visszaéléseket. A védelem mértéke azonban az alkalmazandó törvényektől és rendelkezésektől függően változhat, és a gyakorlatban nehéz lehet teljes védelmet biztosítani. A visszaélést bejelentőknek azt tanácsoljuk, hogy kövessék a megfelelő bejelentési eljárásokat, és működjenek együtt az illetékes hatóságokkal védelmük maximalizálása érdekében. Ezenkívül a védelem nem terjedhet ki azokra a visszaélést bejelentő személyekre, akik a bejelentett kötelességszegést követték el, vagy abban részt vettek, mivel ezek ellen büntetőeljárás indulhat.

  Az EU Whistleblower Irányelv értelmében az Európai Unióban működő szervezetek általában kötelesek bejelentő rendszert létrehozni, ha megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Különösen a legalább 50 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok kötelesek belső jelentési mechanizmusokat felállítani. A vállalatoknak világos utasításokat kell adniuk arra vonatkozóan is, hogy az alkalmazottak hogyan jelenthetik be a vállalaton belüli visszaéléseket, és hogyan védik őket bejelentőként. A pontos kritériumok és követelmények azonban országonként eltérőek lehetnek, ezért célszerű a helyi hatóságoknál érdeklődni a pontos részletekért.

  Az EU visszaélésekről szóló irányelvének való megfelelés érdekében biztonságos és könnyen elérhető jelentési csatornát kell létrehoznia. Ezek a csatornák szolgálják az alkalmazottak és az érdekelt felek elsődleges eszközét a visszaélések bejelentésére. A vállalatoknak biztonságos környezetet kell teremteniük, amely arra ösztönzi az egyéneket, hogy felvegyék aggályaikat, és gondoskodjanak arról, hogy a bejelentéseket a megtorlástól való félelem nélkül lehessen megtenni. Ezek a jelentéstételi mechanizmusok kulcsszerepet játszanak a szervezeteken belüli átláthatóság és elszámoltathatóság előmozdításában, lehetővé téve azoknak a problémáknak a kellő időben történő azonosítását és megoldását, amelyeket egyébként nem kezelnének.

  Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudunk jogi tanácsot adni. A GYIK egyes pontjai idővel változhatnak, vagy a bíróságok eltérően értelmezhetik azokat. Ezért mindig konzultáljon ügyvédével!